Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6921/KH-UBND   Ngày ky´: 20/12/2021  
  Trích yếu: V.v Triển khai chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT21160-1639883269658-85459618.doc
DT21160-1639883269658-85459618(20.12.2021_22h00p37)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến