Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 88/2021/QĐ-UBND   Ngày ky´: 15/12/2021  
  Trích yếu: V/v Ban hành Quy định định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT20959-1639579494478-32504803_nnminh-16-12-2021_10h30p27.doc
DT20959-1639579494478-32504803_nnminh-16-12-2021_10h30p27_converted(16.12.2021_14h38p33)_signed.pdf
QUY DINH KEM THEO QD 88(16.12.2021_14h43p48)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Dương Thanh