Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 85/2021/QĐ-UBND   Ngày ky´: 13/12/2021  
  Trích yếu: V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  
Tệp đính kèm:
DT20655-1639194308276-56648991.doc
DT20655-1639194308276-56648991_converted(13.12.2021_14h22p09)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc