Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1618/UBND-KTTH   Ngày ky´: 19/04/2022  
  Trích yếu: V/v tập trung chỉ đạo, tăng tốc trong việc tham mưu, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT5652-1650341260950-27047182.doc
DT5652-1650341260950-27047182_converted(19.04.2022_13h28p31)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình