Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 373/QĐ-UBND   Ngày ky´: 28/06/2022  
  Trích yếu: Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thuận Bắc  
Tệp đính kèm:
DT9892-1656458646533-66250104.docx
DT9892-1656458646533-66250104(29.06.2022_17h09p02)_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Khánh Hiền Hoà