Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 37/QĐ-UBND   Ngày ky´: 11/01/2021  
  Trích yếu: V/v phê duyệt Quyết định công bố bổ sung Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
QDCT 37_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Thị Thu Thùy