Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 41/2020/QĐ-UBND   Ngày ky´: 17/10/2020  
  Trích yếu: V/v ban hành Quy chế phối hợp trong quảnlý Nhà nước về công tác giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
QDUB 41.2020_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hùng