Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3626/UBND-KTTH   Ngày ky´: 29/08/2023  
  Trích yếu: V/v triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đợt 2/2023  
Tệp đính kèm:
DT13975-1693230987750-39609604_nguyenthanhhao-29-08-2023_10h41p47.doc
DT13975-1693230987750-39609604_nguyenthanhhao-29-08-2023_10h41p47_converted(29.08.2023_14h23p12)_signed.pdf
230817_CV_Thang_VSTDKT_Dot 2.2023_V2.pdf
713.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung