Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6075/UBND-VXNV   Ngày ky´: 05/11/2021  
  Trích yếu: V/v báo cáo thực trạng, nhu cầu đầu tư cho các trường PTDTNT, PTDTBT, phổ thông có HSBT phục vụ công tác phân bổ kinh phí theo Quyết định 1719/QĐ-TTg.  
Tệp đính kèm:
DT18244-1635986990077-43085708.doc
DT18244-1635986990077-43085708(05.11.2021_21h23p29)_signed.pdf
684E334DE0E079C3564A3B308BC4BBDC.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh