Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 44/2022/QĐ-UBND   Ngày ky´: 17/08/2022  
  Trích yếu: V/v Quyết định Quy định nội dung và mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
DT12698-1660572148449-42310752_nguyendinhtuan-16-08-2022_23h10p12.doc
DT12698-1660572148449-42310752_nguyendinhtuan-16-08-2022_23h10p12(17.08.2022_20h43p27)_signed.pdf
DT12698-1660572155123-87741357(17.08.2022_20h45p11)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh