Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1654/QĐ-UBND   Ngày ky´: 23/09/2020  
  Trích yếu: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
1654_signed.pdf
Người cập nhật: Trần Xuân Sinh