Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2/BC-UBND   Ngày ky´: 07/01/2020  
  Trích yếu: V/v kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019.  
Tệp đính kèm:
BCUB02_signed.pdf
Người cập nhật: Cao Thanh Tuấn