Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 773/UQ-UBND   Ngày ky´: 06/03/2023  
  Trích yếu: Giấy ủy quyền của Chủ tịch cho PCT Nguyễn Long Biên từ ngày 06/3/2023.  
Tệp đính kèm:
CVUB773_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Bảo Ninh