Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 95/UBND-VXNV   Ngày ky´: 09/01/2022  
  Trích yếu: V/v chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN qua hệ thống Bưu điện  
Tệp đính kèm:
DT92-1641428485883-90093513_nguyendinhtuan-07-01-2022_17h04p31.doc
DT92-1641428485883-90093513_nguyendinhtuan-07-01-2022_17h04p31(09.01.2022_18h06p24)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến