Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 802/QĐ-UBND   Ngày ky´: 02/06/2020  
  Trích yếu: V/v hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà ở người có công với cách mạng.  
Tệp đính kèm:
QDCT 802.BQL_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến