Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3779/UBND-TCDNC   Ngày ky´: 06/09/2019  
  Trích yếu: V.v tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng.  
Tệp đính kèm:
CVUB3779_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hùng