Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 647/QĐ-UBND   Ngày ky´: 17/05/2023  
  Trích yếu: V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT7411-1684205187059-29996551.doc
DT7411-1684205187059-29996551_converted(17.05.2023_09h09p19)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc