Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 20/CT-UBND   Ngày ky´: 07/09/2020  
  Trích yếu: V.v tăng cường thực hiện nghiêm minh kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
CTUB20_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh