Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1686/QĐ-UBND   Ngày ky´: 22/11/2022  
  Trích yếu: V/v Quyết định công nhận Trường Mẫu giáo Phước Chính, huyện Bác Ái đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1.  
Tệp đính kèm:
DT18271-1668916157428-92381753.docx
DT18271-1668916157428-92381753_converted(21.11.2022_22h37p50)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh