Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3313/UBND-VXNV   Ngày ky´: 16/09/2020  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ.  
Tệp đính kèm:
CVUB 3313_signed.pdf
84_2020_ND-CP_17072020_8-signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh