Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 702/QĐ-UBND   Ngày ky´: 15/12/2022  
  Trích yếu: Về việc tổ chức lại Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT19823-1671009767270-11772826.doc
DT19823-1671009767270-11772826_converted(15.12.2022_13h50p41)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc