Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3729/KH-UBND   Ngày ky´: 16/10/2020  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Quyết định số 957/QĐ-TTg ngày 06/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
KHUB 3729_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung