Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 960/UBND-VXNV   Ngày ky´: 16/03/2023  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ  
Tệp đính kèm:
DT3752-1678937713014-88429497.docx
DT3752-1678937713014-88429497_converted(16.03.2023_14h13p29)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc