Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 68/QĐ-UBND   Ngày ky´: 18/01/2023  
  Trích yếu: V/v Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030  
Tệp đính kèm:
DT809-1673855192148-59783076_nnminh-17-01-2023_07h31p54.doc
DT809-1673855192148-59783076_nnminh-17-01-2023_07h31p54_converted(18.01.2023_07h31p08)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Đức Nghĩa