Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1926/UBND-VXNV   Ngày ky´: 08/05/2022  
  Trích yếu: V/v cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19  
Tệp đính kèm:
DT6626-1651801582875-87119599.doc
DT6626-1651801582875-87119599_converted(08.05.2022_18h44p07)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến