Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 74/TB-UBND   Ngày ky´: 28/08/2020  
  Trích yếu: HỎA TỐC. Chương trình dự Lễ Khai giảng năm học 2020-2021 của lãnh đạo.  
Tệp đính kèm:
TBUB 74_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh