Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 861/UBND-VXNV   Ngày ky´: 03/03/2022  
  Trích yếu: V/v tổ chức các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, giải trí trong điều kiện bình thường mới  
Tệp đính kèm:
DT2933-1646205523758-53668029.doc
DT2933-1646205523758-53668029_converted(03.03.2022_14h52p23)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc