Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3/CT-UBND   Ngày ky´: 07/02/2023  
  Trích yếu: V/v nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cấp cơ sở, trọng tâm là tại các huyện, thành phố  
Tệp đính kèm:
DT1458-1675652619371-65069588_nnminh-06-02-2023_18h05p11.doc
DT1458-1675652619371-65069588_nnminh-06-02-2023_18h05p11_converted(07.02.2023_07h32p27)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Đức Nghĩa