Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6362/UBND-VXNV   Ngày ky´: 22/11/2021  
  Trích yếu: V/v Triển khai cho vay theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ  
Tệp đính kèm:
DT19299-1637225022995-51616772_nguyendinhtuan-21-11-2021_10h08p37.doc
DT19299-1637225022995-51616772_nguyendinhtuan-21-11-2021_10h08p37_converted(22.11.2021_10h48p08)_signed.pdf
Người cập nhật: Trần Thị Phương Dung