Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4/CT-UBND   Ngày ky´: 04/03/2023  
  Trích yếu: Về việc triển khai thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT2800-1677825218802-45583568.docx
DT2800-1677825218802-45583568_converted(04.03.2023_13h54p52)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Dương Thanh