Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 378/QĐ-UBND   Ngày ky´: 07/10/2019  
  Trích yếu: V/v cho Công ty TNHH Điện mặt trời Mỹ Sơn 2 thuê đất để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Mỹ Sơn 2, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn.  
Tệp đính kèm:
QDUB 378_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Khánh Hiền Hoà