Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 95/2021/QĐ-UBND   Ngày ky´: 30/12/2021  
  Trích yếu: V/v Quyết định sửa đổi, bổ sung Phụ lục II kèm theo Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về mức thu, vùng thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành theo Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 29/9/2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
DT21651-1640611391753-56065600_nguyendinhtuan-30-12-2021_10h08p06.doc
DT21651-1640611391753-56065600_nguyendinhtuan-30-12-2021_10h08p06(30.12.2021_15h58p09)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh