Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 713/KH-UBND   Ngày ky´: 01/03/2023  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT2652-1677481341088-00689240.doc
DT2652-1677481341088-00689240_converted(01.03.2023_14h09p27)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung