Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4177/KH-UBND   Ngày ky´: 25/09/2022  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT14833-1663774251292-80060226.doc
DT14833-1663774251292-80060226_converted(25.09.2022_20h38p49)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung