Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 964/QĐ-UBND   Ngày ky´: 25/06/2020  
  Trích yếu: V/v phê duyệt Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh về lĩnh vực Y tế (do Sở Y tế tham mưu).  
Tệp đính kèm:
QDCT 964_signed.pdf
Người cập nhật: Trần Xuân Sinh