Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 871/KH-UBND   Ngày ky´: 23/02/2021  
  Trích yếu: V/v Triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
Ke-hoach-thang-hanh-dong-ATVSLD_nguyendinhtuan-22-02-2021_08h59p04.doc
Ke-hoach-thang-hanh-dong-ATVSLD_nguyendinhtuan-22-02-2021_08h59p04(23.02.2021_11h07p32)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến