Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1652/UBND-VXNV   Ngày ky´: 06/04/2021  
  Trích yếu: V/v tiếp nhận - bố trí công tác đối với sinh viên tốt nghiệp hệ cử tuyển  
Tệp đính kèm:
CVUB-tiep-nhan-sinh-vien-cu-tuyen.doc
CVUB-tiep-nhan-sinh-vien-cu-tuyen_converted(06.04.2021_13h59p15)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc