Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1325/KH-UBND   Ngày ky´: 07/04/2023  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện Kế hoạch số 195-KH/TU ngày 08/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030.  
Tệp đính kèm:
DT5042-1680678055518-68263038.doc
DT5042-1680678055518-68263038_converted(07.04.2023_13h48p15)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Mạnh Dũng