Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 5078/KH-UBND   Ngày ky´: 21/11/2022  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện Dự án 7 - Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025  
Tệp đính kèm:
DT18166-1668737652553-33844693.doc
DT18166-1668737652553-33844693_converted(20.11.2022_20h38p05)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc