Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2870/KH-UBND   Ngày ky´: 02/07/2022  
  Trích yếu: V/v Phát động Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT9998-1656572306617-74160674.doc
DT9998-1656572306617-74160674_converted(04.07.2022_10h03p43)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến