Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1461/QĐ-UBND   Ngày ky´: 21/10/2022  
  Trích yếu: V/v Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính hàng năm đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
DT16385-1666188509796-33822756.doc
DT16385-1666188509796-33822756(21.10.2022_15h39p41)_signed.pdf
DT16385-1666167889514-70283308 _1_.doc(21.10.2022_16h45p30)_signed.pdf
DT16385-1666167889484-69805910.doc(21.10.2022_16h45p46)_signed.pdf
DT16385-1666167889455-45573766.doc(21.10.2022_16h46p30)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh