Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3137/UBND-VXNV   Ngày ky´: 18/07/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện các Thông báo số 205/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ  
Tệp đính kèm:
DT11001-1658105879295-16944637_nguyendinhtuan-18-07-2022_14h42p44.doc
DT11001-1658105879295-16944637_nguyendinhtuan-18-07-2022_14h42p44_converted(18.07.2022_15h29p26)_signed.pdf
205_TB-VPCP_15072022_4-signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc