Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 104/UBND-KTTH   Ngày ky´: 10/01/2022  
  Trích yếu: V/v tiếp tục thực hiện đấu thầu qua mạng năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT393-1641777091472-96207170.doc
DT393-1641777091472-96207170_converted(10.01.2022_09h34p18)_signed.pdf
Người cập nhật: La Đình Minh Tường