Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 87/VPUB-TCDNC   Ngày ky´: 09/01/2021  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Thông tư số 172/2020/TT-BQP ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.  
Tệp đính kèm:
Cong van giao BCHQS tinh khai thong tu so 172 cua Bo BQP..doc
Cong van giao BCHQS tinh khai thong tu so 172 cua Bo BQP._converted_signed07-01-2021-17-29-42(09.01.2021_10h36p01)_signed.pdf
Người cập nhật: Trần Xuân Sinh