Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6/2023/QĐ-UBND   Ngày ky´: 09/01/2023  
  Trích yếu: V/v Quyết định quy định nội dung và mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
DT308-1672974432134-45242387.doc
DT308-1672974432112-01588971_nguyendinhtuan-08-01-2023_10h43p52.doc
DT308-1672974432112-01588971_nguyendinhtuan-08-01-2023_10h43p52(08.01.2023_21h49p54)_signed.pdf
PHU LUC KEM THEO QD 06. 2023(09.01.2023_15h03p41)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh