Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 23/2022/QĐ-UBND   Ngày ky´: 05/05/2022  
  Trích yếu: V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT6403-1651304809506-69309629.doc
DT6403-1651304809506-69309629_converted(05.05.2022_07h49p05)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc