Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 685/QĐ-UBND   Ngày ky´: 28/10/2021  
  Trích yếu: V/v phê duyệt Đề cương Đề án phát triển kinh tế đô thị, trọng tâm là xây dựng Phan Rang-Tháp Chàm thành thành phố thông minh, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT17780-1635322814864-86024174.docx
DT17780-1635322814864-86024174_converted(28.10.2021_09h50p34)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Trọng Lĩnh