Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1819/QĐ-UBND   Ngày ky´: 16/10/2020  
  Trích yếu: Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành sửa đổi bổ sung về bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động thuộc phạm vi, chức năng quảnlý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
QDCT 1819_signed.pdf
Người cập nhật: Trần Xuân Sinh