Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 311/BC-UBND   Ngày ky´: 13/10/2020  
  Trích yếu: V.v báo cáo nhanh tình hình thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ ngày 05/10 đến ngày 11/10/2020.  
Tệp đính kèm:
BCUB311_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc