Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 372/QĐ-UBND   Ngày ky´: 22/03/2023  
  Trích yếu: Về việc thành lập Tổ Công tác kiểm tra các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT4013-1679300839950-62828739.docx
DT4013-1679300839950-62828739_converted(21.03.2023_21h13p46)_signed.pdf
Người cập nhật: Lưu Xuân Huy